วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วัดสังกัสรัตนคีรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
วัดถ้ำเขาวง
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
 1 2 > 
เป็นวัดซึ่งอยู่ที่หุบเขา มีพระอุโบสถเป็นเรือนไทย 2 ชั้น สร้างวิจิตรงดงาม พื้นที่โดยรอบตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น ธรรมสถานถ้ำเขาวง เป็นสาขาที่ 13 ของวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี จาก
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลวังหิน พบพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ และซากโบราณสถาน ในปัจจุบันยังคงมีกำแพงดินให้เห็นเป็นเขตแนวของเมือง
อ่านต่อ
น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลคอกควายเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดเล็ก ที่ผุดขึ้นมาผิวดิน โดยไหลผ่านช่องเขาสองลูก
อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนศรีอุทัย (ใกล้ศาลากลางจังหวัด) ภายในจัดแสงเป็นห้อง ต่าง ๆ เช่น ห้องพัฒนาอาชีพ
อ่านต่อ
กระบือซึ่งเป็นตลาดที่มีบริเวณพื้นที่ซื้อขายกว้างใหญ่ ตลาดนัดแห่งนี้จะมีเฉพาะวันพระและวันโกนเท่านั้น
อ่านต่อ
วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม ห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 5 กม. ตามทางสาย 3265 มุ่งตรงไปทางแพข้ามฟากอำเภอมโนรมย์ประมาณ 12 กม.
อ่านต่อ
จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี
อ่านต่อ
วัดหนองขุนชาติได้มีการก่อสร้างเป็นวัดมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยขุนสนิทเป็นผู้นำชาวบ้านหนองสรวง จัดสร้าง ระยะแรกๆ เรียกว่า วัดสนิทธรรมาราม ตามชื่อผู้นำการก่อสร้าง
อ่านต่อ
เป็นวัดเก่าตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้างในเขตเทศบาลเมืองภายในวิหารของวัดประดิษฐาน" พระพุทธรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์" หรือ "หลวงพ่อมงคล"
อ่านต่อ
เขื่อนทับเสลา หรือเขื่อนระบำ สร้างปิดกั้นลำห้วยเสลา ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขื่อนดินสูง 26.80 เมตร สันเขื่อนยาว 3,375 เมตร เก็บน้ำได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร
อ่านต่อ
น้ำตกไซเบอร์หรือน้ำตกหินลาดเป็นน้ำตกอยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ อำเภอห้วยคต น้ำตกนี้ เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลจากภูเขาสูงทำให้เกิดน้ำตกเป็นระยะหลายชั้น
อ่านต่อ
บ้านโคกหม้อเป็นชนบทที่มีเชื้อสายลาว(ลาวคลั่งที่อพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)สมัยเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ครองนครหลวงพระบางราว พ.ศ.2390
อ่านต่อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีอาณาเขตคลุมท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลคอกควาย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
อ่านต่อ
เดิมเป็นแหลมยื่นออกมาคั่นระหว่าง แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำทั้งสองสายจะมาบรรจบกันทางทิศใต้ของแหลม และมีการขุดคลองเชื่อมทางเหนือในภายหลัง
อ่านต่อ
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ ใกล้ตลาดเทศบาล เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานี และเป็นลานประหารนักโทษ
อ่านต่อ
เขาปลาร้า เป็นภูเขาหินปูนทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองฉาง ทอดตัวยาวตามแนว เหนือ-ใต้ ส่วนบริเวณ "ถ้ำประทุน" ซึ่งพบภาพเขียนสีบนผนังเพิงผาบนเขาปลาร้า อยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขา
อ่านต่อ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา
อ่านต่อ
 1 2 >