วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
วัดสังกัสรัตนคีรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
วัดถ้ำเขาวง
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
 1 2 > 
เป็นวัดซึ่งอยู่ที่หุบเขา มีพระอุโบสถเป็นเรือนไทย 2 ชั้น สร้างวิจิตรงดงาม พื้นที่โดยรอบตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น ธรรมสถานถ้ำเขาวง เป็นสาขาที่ 13 ของวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี จาก
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลวังหิน พบพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ และซากโบราณสถาน ในปัจจุบันยังคงมีกำแพงดินให้เห็นเป็นเขตแนวของเมือง
อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนศรีอุทัย (ใกล้ศาลากลางจังหวัด) ภายในจัดแสงเป็นห้อง ต่าง ๆ เช่น ห้องพัฒนาอาชีพ
อ่านต่อ
น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลคอกควายเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดเล็ก ที่ผุดขึ้นมาผิวดิน โดยไหลผ่านช่องเขาสองลูก
อ่านต่อ
กระบือซึ่งเป็นตลาดที่มีบริเวณพื้นที่ซื้อขายกว้างใหญ่ ตลาดนัดแห่งนี้จะมีเฉพาะวันพระและวันโกนเท่านั้น
อ่านต่อ
วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม ห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 5 กม. ตามทางสาย 3265 มุ่งตรงไปทางแพข้ามฟากอำเภอมโนรมย์ประมาณ 12 กม.
อ่านต่อ
จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดอุทัยธานี
อ่านต่อ
เป็นวัดเก่าตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้างในเขตเทศบาลเมืองภายในวิหารของวัดประดิษฐาน" พระพุทธรูปมงคลศักดิ์สิทธิ์" หรือ "หลวงพ่อมงคล"
อ่านต่อ
วัดหนองขุนชาติได้มีการก่อสร้างเป็นวัดมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยขุนสนิทเป็นผู้นำชาวบ้านหนองสรวง จัดสร้าง ระยะแรกๆ เรียกว่า วัดสนิทธรรมาราม ตามชื่อผู้นำการก่อสร้าง
อ่านต่อ
เขื่อนทับเสลา หรือเขื่อนระบำ สร้างปิดกั้นลำห้วยเสลา ที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขื่อนดินสูง 26.80 เมตร สันเขื่อนยาว 3,375 เมตร เก็บน้ำได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร
อ่านต่อ
น้ำตกไซเบอร์หรือน้ำตกหินลาดเป็นน้ำตกอยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ อำเภอห้วยคต น้ำตกนี้ เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลจากภูเขาสูงทำให้เกิดน้ำตกเป็นระยะหลายชั้น
อ่านต่อ
บ้านโคกหม้อเป็นชนบทที่มีเชื้อสายลาว(ลาวคลั่งที่อพยพมาจากหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)สมัยเจ้าอนุวงศ์เป็นผู้ครองนครหลวงพระบางราว พ.ศ.2390
อ่านต่อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีอาณาเขตคลุมท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลคอกควาย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
อ่านต่อ
เดิมเป็นแหลมยื่นออกมาคั่นระหว่าง แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำทั้งสองสายจะมาบรรจบกันทางทิศใต้ของแหลม และมีการขุดคลองเชื่อมทางเหนือในภายหลัง
อ่านต่อ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา
อ่านต่อ
เขาปลาร้า เป็นภูเขาหินปูนทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองฉาง ทอดตัวยาวตามแนว เหนือ-ใต้ ส่วนบริเวณ "ถ้ำประทุน" ซึ่งพบภาพเขียนสีบนผนังเพิงผาบนเขาปลาร้า อยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขา
อ่านต่อ
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ ใกล้ตลาดเทศบาล เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานี และเป็นลานประหารนักโทษ
อ่านต่อ
 1 2 >