พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงิน(วัดท้ายน้ำ)
บึงสีไฟ
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดใหม่ปลายห้วย
ไร่องุ่นชาละวัน
 1 2 > 
ตั้งอยู่ที่บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เริ่มต้นในปี พ.ศ.2537 นายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน 2 ไร่เศษ
อ่านต่อ
เที่ยวชมไร่องุ่น ชิมไวน์องุ่น ผลิตภัณฑ์นํ้าองุ่น แยมองุ่น นํ้ามะนาวจากมะนาวออสเตรเลีย ที่ปลูกเองในไร่ • องุ่นทําไวน์ จะมีผลองุ่นในช่วงพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี •
อ่านต่อ
วัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร โดยหลวงพ่อเสือ ลูกศิษย์หลวงพ่อเงิน
อ่านต่อ
รวบรวมเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อเงินไว้
อ่านต่อ
เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ซึ่งเคยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 12,000 ไร่ ลักษณะของบึงกว้างกลม คล้ายกะทะ แต่รีไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ในปี 2521 กรมประมงได้จัดตั้ง
อ่านต่อ
ประวัติหลวงพ่อพิธ ศิษย์หลวงพ่อเงิน วัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นามเดิมของท่านคือ พิธ ขมินธกูล เกิดที่บ้านบางเพียร หมู่ 4 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ
หลวงพ่อเงินได้สร้างโบสถ์ที่วัดท้ายน้ำ 1 หลัง เป็นโบสถ์ไม้ทั้งหมดหลังคากระเบื้องดินเผา โบสถ์หลังนี้มีเกจิอาจารย์ที่เรืองเวทย์จากที่อื่น ๆ มาร่วมสร้างด้วย เช่น หลวงพ่ออินทร์
อ่านต่อ
สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อนถึงวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน
อ่านต่อ
มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วย กำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ มีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
อ่านต่อ
หลวงพ่อเขียน ธมมฺรักขิโต วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งตลอดชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติในทางกรรมฐาน โดยเคร่งครัดเฉพาะเวลาวิกาลแล้วมักจะนั่งสมาธิอยู่ค่อนคืนเป็นประจำ
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำ ตามเส้นทางสายพิจิตร-ตะพานหิน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้าง
อ่านต่อ
เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2244 ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี(ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ
อ่านต่อ
อุโบสถวัดห้วยเขนสร้างประมาณปี พ.ศ. 2456-2460 หลวงพ่อเงิน มาคุมการก่อสร้าง ช่วงนั้นเจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อล้อมหรือพระครูพิทักษ์ศีลคุณ
อ่านต่อ
เป็นแหล่งรวมของฝากจาก 4 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร และ
อ่านต่อ
สร้างเมื่อพ.ศ.2520 อาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ด้านบนจะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ส่วนด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตรบองซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อปู่”
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้างทางทิศใต้ของตัวเมือง ติดกับถนนพิจิตร - สามง่าม - วังจิก (ใช้ทางหลวงหมายเลข 115 และทางหลวงหมายเลข 1068) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5
อ่านต่อ
ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลหัวดง ทางตอนใต้ของตัวเมืองพิจิตรไปตามเส้นทางสายพิจิตร - ตะพานหิน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ผูกพัทธสีมาครั้งแรก พ.ศ.2468 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
อ่านต่อ
ตั้งอยู่บนถนนสายพิจิตร-สามง่าม-วังจิก (ทางหลวงหมายเลข 1068) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 9 วัดนี้เป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัย มีอายุการก่อสร้างประมาณ 800 ปี
อ่านต่อ
 1 2 >