ที่พัก
ห้วยป่าปกรีสอร์ท
วนห้วยป่าปกรีสอร์ท มีพื้นที่กว่า 700 ไร่ ตั้งอยู่กลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ภูเขา ลำธารใส ร่มรื่นด้วยสวนสักทองขนาดใหญ่ มีดอกไม้ พรรณไม้ นกนานาชนิด ในฤดูหนาวดอกไม้เมืองหนาวเริ่มผลิดอก ชูช่อ ล้อลมหนาวที่เย็นสบายสไตล์เมืองเหนือเหมาะสำหรับผู้ต้องการมาพักผ่อน หรือสัมมนาอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ไม่น่าเชื่อว่า อำเภอบ้านไร่ ใกล้กรุงเทพฯ แค่เอื้อม จะมีดินแดนแห่งความสุขสันต์รอท่านอยู่ นอกจากนี้ สวนห้วยป่าปกรีสอร์ท ยังได้คำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เราจึงได้ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร WWF หรือ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่เมืองเมิร์กซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปีพ.ศ. 2504 โดยเซอร์ปีเตอร์ สก็อต และกลุ่มคนที่สนใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า นับเป็นเวลาเกือบ 40 ปีมาแล้ว ที่ WWF มีบทบาทสำคัญในการรรณรงค์อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของโลก จนเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนจากทั้งรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึงสมาชิกทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา นักพัฒนา นักธุรกิจ ผู้นำศาสนา ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการผสานภูมิปัญญาสากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างโลกใหม่ที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ทุกคนในองค์กรของเรา ที่ทำให้เรารู้สึกยินดีและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการอย่างเป็นกันเองกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและพักผ่อนหรือมาจัดสัมมนาที่นี่ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจ และความสุขอย่างแท้จริง หลายคนที่กลับไปพร้อมกับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมเยียนเราอีกหลายครั้ง และนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งในทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสต้อนรับท่าน
โทรศัพท์ :
056-596152, 081-9531
แฟกซ์ :
056-596150-1
ที่อยู่ :
149 ม. 3 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
Website :
http://www.huayparpok.com
Page View :
2168
Tag :
ห้วยป่าปกรีสอร์ท, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, รีสอร์ท, ห้วยป่า, บ้านไร่, อุทัยธานี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode