เดอะรีสอร์ท(กำนันเต่า)
ลานนาบาหลี(กำนันเต่า)
ฟ้าหลวง เรสซีเด้นช์
ระเบียงน้ํารีสอร์ท
โรงแรมออร์คิดเพลส
 < 1 2
 < 1 2